ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: "ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ"

Εισηγήτρια: Έλενα Μαρούτσου
Φθινόπωρο 2018

Στο νησάκι του Fårö στο κέντρο της Αθήνας κάνουμε “βουτιά στο διήγημα”. Η Έλενα Μαρούτσου εισηγείται ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής με σκοπό να εξερευνήσει με την ομάδα τα διαφορετικά είδη της "μικρής φόρμας" (διήγημα, κείμενα ημερολογιακά, κείμενα μπονζάι κ.α.). Μέσα σε δώδεκα συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα γράψουν και θα διαβάσουν πολύ, θα εξασκηθούν σε διαφορετικά είδη γραφής και θα καλλιεργήσουν το προσωπικό τους ύφος και στυλ. Μοναδικό προαπαιτούμενο η αγάπη για τη λογοτεχνία και ανάγκη για έκφραση μέσα από τη γλώσσα.

Ημέρες και ώρες μαθημάτων:
Τετάρτη 18.00-20.00
Έναρξη σεμιναρίου: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Λήξη σεμιναρίου: Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
Διάρκεια σεμιναρίου: δώδεκα 2ωρες συναντήσεις (24 ώρες)
Κόστος συμμετοχής (24 ώρες):
240 ευρώ (+ 24% ΦΠΑ)
Δυνατότητα εξόφλησης σε τρεις δόσεις των 80 ευρώ (+ΦΠΑ)

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Έβρου 14, 115 27
210 7717544
info@faro.gr

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας