ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Γιάννης Καρπούζης & Κοσμάς Σταθόπουλος
Άνοιξη 2019


Η Φωτογραφία στο σήμερα είναι περισσότερο διευρυμένη από ποτέ. Τόσο η ανάπτυξη ποικίλων Μέσων και τεχνολογιών όσο και η διάδοση καινοτόμων αισθητικών πρακτικών και θεωριών επιτρέπουν την έκφραση προσωπικού ύφους, την συγκρότηση προσωπικής γλώσσας και τελικά την κατασκευή σύγχρονων έργων με αναφορά είτε φωτογραφική είτε εικαστική.

Η διαδικασία αυτή περνάει μέσα από την καλή γνώση των εργαλείων τα οποία είναι τόσο τεχνικά όσο και θεωρητικά. Αλλά η εμβάθυνση πραγματικά αρχίζει εκεί που τα τεχνικά και τα θεωρητικά εργαλεία αρχίζουν και εκφράζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόμενο του νέου workshop του Faro.

Μέσα από την διαδρομή 14 "διαλόγων" με τους Κοσμά Σταθόπουλο και Γιάννη Καρπούζη, οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν σε ποικίλες πτυχές της θεωρίας, της ιστορίας και της τεχνικής ώστε να διαμορφώσουν το δικό τους κυρίαρχο παράδειγμα. Στο τέλος του workshop θα ακολουθήσει ομαδική έκθεση όπου ο κάθε συμμετέχων θα κληθεί να διατυπώσει μέσα από εικόνες τα δικά του ερωτήματα πάνω στη φωτογραφία και πάνω στη ζωή. Τελικά πάνω και στα δύο.

Διάρκεια εργαστηρίου: 14 τρίωρες συναντήσεις (42 ώρες)

Έναρξη εργαστηρίου: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019
Ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα, 19.00 - 22.00

Κόστος συμμετοχής (42 ώρες):
€ 350 (+24% ΦΠΑ)
€ 320 (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας

*Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε τρεις δόσεις

Πληροφορίες & Εγγραφές στο info@faro.gr

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας