ΖΩΗ ΚΟΚΚΑ

ΖΩΗ ΚΟΚΚΑ

Το άλτερ έγκο της @marie.kouli. Σπούδασε και έζησε (εγώ έζησα δηλαδή, αλλά σε γ΄ ενικό) πολλά χρόνια στην Θεσσαλονί...
Read more