ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ

Η Ελένη Τσιριντάνη γεννήθηκε στην Κρήτη και ζει στην Αθήνα. Είναι αρχιτέκτoνας και αρχιτέκτονας τοπίου με σπουδές στην Αθήνα (ΕΜΠ) και την Ισπανία (M.L.A. UPC, Βαρκελώνη). Εργάζεται ως αρχιτέκτονας τοπίου στην Αθήνα και παράλληλα αρθρογραφεί σε εξειδικευμένα διαδικτυακά μέσα σχετικά με θέματα  που αφορούν το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του Τοπίου. Μέσα από τις παράλληλες δραστηριότητες, όπως η αρθρογραφία και οι δημόσιες παρουσιάσεις επιδιώκει την  αποσαφήνιση της σημασίας της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ως διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου, με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου και τη γνωριμία ενός ευρύτερου κοινού με αυτήν.  

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας