ΖΩΗ ΔΑΒΑΡΗ

ΖΩΗ ΔΑΒΑΡΗ

Η Ζωή Δάβαρη συμπληρώνοντας τις προπτυχιακές της σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης και τις μεταπτυχιακές στο 'Σχεδιασμό εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων', ενδιαφέρθηκε για τη συμβολή της Τέχνης στην Εκπαίδευση, τον ρόλο της Τέχνης στα σχολεία και αυτόν της εκπαίδευσης μέσα στο μουσειακό περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσα από σεμινάρια και από τις επαγγελματικές της εμπειρίες ερευνά την Τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση ως μέσο κοινωνικής ένταξης και δημιουργίας πολυπολιτισμικών συλλογικοτήτων. 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας