ΤΖΑΛΕΞ ΝΟΕΛ

ΤΖΑΛΕΞ ΝΟΕΛ

Τζάλεξ Νόελ,  εικαστικός με έδρα την Αθήνα. Έχει δουλέψει ως σχεδιαστής κόμιξ  (2019, Καναδάς, “Rainbow Reflections: Body Image Comics for Queer Men”, 2020, Αυστραλία, “A Journey of Gender in Health”, “ Mythelore Saga: Terminus” ) ως εικονογράφος (2016 , “Η Αλίκη κοιτάζει τον καθρέφτη”. “Μικρές Οικογενειακές Ιστορίες” από Οικογένειες Ουράνιο Τόξο , 2019 Queering the Greek Television “Comedy”: Popular Texts, Dissident Readings PhD του Σπύρου Χαιρέτη )  και ως curator ( 2016. Το Δέντρο-Λουκούμι ).  Δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένη τεχνική, μέσο ή εργαλείο, αλλά συνηθίζει σε έργα με αντιθέσεις , θεωρώντας πως η Τέχνη είναι μια γλώσσα εξελίξιμη και πάντοτε ερευνητική.  

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας