ΖΩΗ ΚΟΚΚΑ

ΖΩΗ ΚΟΚΚΑ

Το άλτερ έγκο της @marie.kouli. Σπούδασε και έζησε (εγώ έζησα δηλαδή, αλλά σε γ΄ ενικό) πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε θεωρία λογοτεχνίας στη Φιλολογία του ΑΠΘ. Στο διδακτορικό της διαβάζει μέσα από μεταποικιακές και φεμινιστικές θεωρίες τις βυζαντινές (!) μυθιστορίες. Έχει κάνει κι ένα μικρό πέρασμα από το Χάρβαρντ (!). Σήμερα διδάσκει λογοτεχνία σε δραματική σχολή, μεταφράζει μυθιστορήματα και έχει κάποια ακαθόριστη σχέση με το @yusra.magazine (google me for more).

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας