ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Μαρίνα Λαζαρίδη έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2012-2016 παράλληλα με την εργασία της σε αρχιτεκτονικό γραφείο παρακολούθησε το πρώτο επαγγελματικό πρόγραμμα της μεθόδου Feldenkrais στην Ελλάδα, Feldenkrais International Training Program ‘Greece 1’, με διευθύντρια σπουδών την Ruty Bar και μια ομάδα εκπαιδευτών όπως η Anat Krivine, LIor Pessach,Chava Chelvah, Aliza Stewart, Petra Koch κ.α. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μαζί με άλλους 6 δασκάλους της μεθόδου ίδρυσε το Feldenkrais Center με σκοπό την από κοινού εμβάθυνση στην μέθοδο και την διάδοσή της στο ευρύ κοινό. Σήμερα διδάσκει ομαδικά και ατομικά μαθήματα στο Feldenkrais Center ενώ παράλληλα συνεργάζεται με διάφορους χώρους κίνησης και μάθησης.

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας