ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΖΑΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΖΑΛΗΣ

Από τότε που θυμάται τον εαυτό του ασχολείται με τη μουσική. Ως ακροατής, μουσικός, μουσικολόγος, δημοσιογράφος, μουσικοκριτικός, στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός. Θεωρεί σημαντικότερη των παραπάνω την ιδιότητα του ακροατή. Είναι διευθυντής του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Α.Ε.Π.Ι. και γράφει κείμενα (δισκοκριτικές, reviews και συνεντεύξεις) για τη μουσική στο site του (www.musicspins.gr) και άλλες γνωστές ιστοσελίδες (avopolis, protagon, andro κ.α.). Αυτή την εποχή ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή για το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον τομέα Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.  Όταν δεν ασχολείται με τη μουσική, τρέχει μεγάλες αποστάσεις ακούγοντας μουσική. Δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμα αν τρέχει για να ακούει μουσική ή αν ακούει μουσική για να τρέχει.

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας