ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ

H Ανδρομάχη Γκαζή είναι επίκουρος καθηγήτρια μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ συνεργάζεται με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές» του Παν/μίου Αθηνών και «Μουσειολογία» του Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως μουσειολόγος σε μουσεία, και ως μουσειολόγος-μελετήτρια. Έχει εκπονήσει πληθώρα μουσειολογικών μελετών, έχει οργανώσει και επιμεληθεί πολλές εκθέσεις σε μουσεία διαφόρων τύπων. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την ανέγερση νέων μουσείων. Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με τη συγγραφή μουσειακών κειμένων. Είναι μέλος του Συμβουλίου Μουσείων του ΥΠΠΟ και ιδρυτικό μέλος & μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Τετράδια Μουσειολογίας.

 

 

 

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας