ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ο Δημήτρης Μπούρας γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το 1962. Είναι κριτικός κινηματογράφου τα τελευταία 30 χρόνια. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Η Καθημερινή» (2001 – 2017), «Μεσημβρινή» και «Νέα Μεσημβρινή» (1992- 1994), «Ριζοσπάστης» (1987 – 1991) καθώς και στο περιοδικό «Μετρό» (1995 – 2000). Επίσης έχει συμμετάσχει σε προκριματικές και κριτικές επιτροπές κινηματογραφικών φεστιβάλ.

 

 

 

 

 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας