ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Νίκος Βατόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και είναι δημοσιογράφος με ειδίκευση τα πολιτιστικά θέματα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», όπου εργάζεται από το 1988. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το Πρόσωπο της Αθήνας» (2001 και 2008), το οποίο κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα («Facing Athens»). Εχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό εκδόσεων και περιοδικών. Το 2014 παρουσίασε τη φωτογραφική του έκθεση «Η Αθήνα ενός αθηναιογράφου» (Αίθουσα Τέχνης ena) και το προσωπικό του πρότζεκτ «Αθήνα. Το πνεύμα του ’60» στην Ελληνοαμερικανική Ενωση. Είναι κάτοχος πτυχίου Master of Arts σε European Studies (1985) από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο).

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας