ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΡΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΡΗ

Η Σωτηρία Μπούρη ζει στην Αθήνα. 
Σπούδασε Μαθηματικά στο ΕΚΠΑ.
Από το 2015 ασχολείται επαγγελματικά με το Digital Marketing. Έχει εργαστεί ως Social Media and Content Marketing Manager σε εταιρείες αλλά και ως freelancer.

Πεδία ενδιαφέροντος: Social Media Management, Content creation, Analytics.

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας