ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ο Αντώνης Ράλλης είναι ιστορικός τέχνης, με σπουδές Ιστορίας της Τέχνης (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, και διδακτορικό) στο πανεπιστήμιο της Lille στη Γαλλία, από το 1999 διδάσκει Ιστορία Τέχνης στον ΑΚΤΟ (Κολλέγιο εφαρμοσμένων τεχνών επικυρωμένο από το πανεπιστήμιο του Middlesex), έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2000 ως επιστημονικός υπεύθυνος για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το μάθημα των εικαστικών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Παράλληλα είναι μεταφραστής λογοτεχνίας απόφοιτος του Τμήματος Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (1996-1998).

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας