ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος 
Χειμώνας 2019

 

FÅRÖ GOES DIGITAL

Εισηγητής: Σωτηρία Μπούρη
Χειμώνας 2019

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εισηγητής: Μάρκος Φράγκος
Χειμώνας 2019

URBAN LANDSCAPE MOBILE PHOTOGRAPHY

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπελιάς
Φθινόπωρο 2018

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Εισηγητής: Θανάσης Λάγιος
Χειμώνας 2018-2019

Δημιουργική Γραφή και Εικονογράφηση για παιδιά

Εισηγήτρια: Βιβιάνα Μηλιαρέση
Φθινόπωρο 2018

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ"

Εισηγήτρια: Αναστασία Δάλμα
Φθινόπωρο 2018

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας