Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Φθινόπωρο 2019

FILMANALYSIS. REVISITED.

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ: METHOD OF THE LOST WAX

Εισηγητής: Μάριος Βουτσινάς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ: THE ART OF CURATING

Εισηγήτρια: Μαριλένα Καρρά

URBAN CULTURE(S): ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εισηγητής: Μαριλένα Καρρά

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: MOVIE ON

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας

ΟΥΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Εισηγητής: Κ.Β. Κατσουλάρης

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας