ΟΥΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Εισηγητής: Κ.Β. Κατσουλάρης

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ: PRINT AND MULTIMEDIA

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

CREATIVE MOBILE PHOTOGRAPHY

Εισηγητής: Κων/νος Μπελιάς

ETHNO-CINE: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εισηγητές: Κ. Αϊβαλιώτης, Χ. Βαρβαντάκης

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Εισηγητής: Κώστας Κουτσουρέλης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εισηγητής: Χαρίτων Μπεκιάρης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας