ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ
 

20:00-22:00
Λογοτεχνία: Εγχειρίδιο Κατασκευής*
(από Οκτώβριο)
*με δυνατότητα drop-in
Ιάκωβος Ανυφαντάκης

 
 

ΤΡΙΤΗ
 

19:00-21:30
Art Shots: Συζητήσεις για την Τέχνη*
(από 3 Οκτωβρίου)
*με δυνατότητα drop-in
Άννα Παντελάκου

 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 

18:30-20:30
Script Workshop: Draft Rewrite*
(από 5 Οκτωβρίου)
*κάθε 2η εβδομάδα
Ζαχαρίας Μαυροειδής

 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 

19:00-21:30
Fårö x Fasfem
(to be announced soon)

 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ
 

11:00-13:00
Εργαστήριο Κεντήματος: Upcycle Your Clothes!
(Σάββατο, 18 Νοεμβρίου)
Νάσια Μπανιά

 
 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας