Συντονίστρια: Νάσια Μπανιά
Φθινόπωρο 2023

Εισηγητής: Ιάκωβος Ανυφαντάκης (σε συζήτηση με σημαντικά πρόσωπα της ελλ. πεζογραφίας)
Φθινόπωρο 2023

Εισηγήτρια: Άννα Παντελάκου
Άνοιξη 2023

Εισηγήτρια: Άννα Παντελάκου
Φθινόπωρο 2023

Εισηγήτρια: Ειρήνη Θεοδώση
Χειμώνας 2023
*οι συναντήσεις χωρίζονται σε υποενότητες

Εμψυχώτρια: Γιωργίνα Γερμανού
Σάββατο 3 & 10 Δεκεμβρίου 2022

Εμψυχώτρια: Ιωάννα Πιατά
Σάββατο 19 & Κυριακή 20/11/2022
Σάββατο 26 & Κυριακή 27/11/2022

Εισηγήτρια: Ιωάννα Σοφρά
Φθινόπωρο 2022

Εισηγήτρια: Άννα Παντελάκου
Φθινόπωρο 2022

Εισηγήτρια: Ζωή Κόκκα
Φθινόπωρο 2022

Εισηγητής: Ζαχαρίας Μαυροειδής
Φθινόπωρο 2023

Εισηγήτρια: Marie Kouli
Σεπτέμβριος 2022

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας