ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εισηγήτρια: Γιωργίνα Γερμανού
Άνοιξη 2022

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΑΘΕΑΤΕΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Σε συνεργασία με το Ethnofest & εκλεκτές καλεσμένες και καλεσμένους
Άνοιξη 2022

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας