Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Φθινόπωρο 2021

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργίαδου
Άνοιξη 2021

Εισηγητής: Χρήστος Πολίτης
Χειμώνας - Άνοιξη 2021

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Χειμώνας 2021

Εισηγήτρια: Ελένη Τσιριντάνη
Χειμώνας 2021

Εισηγήτρια: Ζωή Δάβαρη
Χειμώνας 2021

Εισηγητής: Σπύρος Χαιρέτης
Φθινόπωρο 2020

Εισηγήτριες: Σωτηρία Μπούρη & Ξανθίππη Παπαδοπούλου
Φθινόπωρο 2020

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Φθινόπωρο 2020

Εισηγητής: Χρήστος Πολίτης (Ο Χρήστος δεν μένει πια Εδώ)
Φθινόπωρο 2020

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργιάδου
Φθινόπωρο 2020

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας