Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Διαλυνά
Φθινόπωρο 2019

Εισηγήτρια: Έλενα Μαρούτσου
Φθινόπωρο 2019

Εισηγήτρια: Ελένη Τσιριντάνη
Φθινόπωρο 2019

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτας
Φθινόπωρο 2019

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργιάδου
Φθινόπωρο 2019 - Άνοιξη 2020

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας
Φθινόπωρο 2019

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργιάδου
Φθινόπωρο 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Μαράτος
Φθινόπωρο 2019

Εισηγητές: Α. Διαλυνά, Δ. Τζέτζας
Φθινόπωρο-Χειμώνας 2019 

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας
Άνοιξη - Καλοκαίρι 2019

Εισηγητές: Γ. Αργυροπούλου, Μ. Κωνσταντάτος
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
Άνοιξη 2019

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας