Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
Άνοιξη 2019

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Άνοιξη 2019

Εισηγητής: Αντώνης Ράλλης
Άνοιξη 2019

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργιάδου
Άνοιξη 2019

Εισηγήτρια: Έλενα Μαρούτσου
Άνοιξη 2019

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας 
Χειμώνας 2019

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος 
Χειμώνας 2019

 

Εισηγητής: Σωτηρία Μπούρη
Χειμώνας 2019

Εισηγητής: Μάρκος Φράγκος
Χειμώνας 2019

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπελιάς
Φθινόπωρο 2018

Εισηγητής: Θανάσης Λάγιος
Χειμώνας 2018-2019

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας