Εισηγήτρια: Αναστασία Δάλμα
Φθινόπωρο 2018

Εισηγήτρια: Αναστασία Δάλμα
Φθινόπωρο 2018

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Φθινόπωρο 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Μαράτος
Φθινόπωρο 2018

Εισηγήτρια: Βίκυ Γεωργιάδου
Φθινόπωρο 2018

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας

Εισηγητής: Μάριος Βουτσινάς

Εισηγητές: Κ. Σταθόπουλος, Γ. Καρπούζης

Εισηγήτρια: Μαριλένα Καρρά

Εισηγητής: Μαριλένα Καρρά

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας