Εισηγητής: Κ.Β. Κατσουλάρης

Εισηγητής: Βίκυ Γεωργιάδου

Εισηγητής: Βιβιάνα Μηλιαρέση

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Εισηγητής: Κων/νος Μπελιάς

Εισηγητές: Κ. Αϊβαλιώτης, Χ. Βαρβαντάκης

Εισηγητής: Κώστας Κουτσουρέλης

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπελιάς

Εισηγητής: Χαρίτων Μπεκιάρης

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

Εισηγητής: Αναστασία Δάλμα

Εισηγητής:  Δημήτρης Μπούρας

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας