Εισηγητής:  Γιάννης Καρπούζης, Κοσμάς Σταθόπουλος 

Εισηγητής:  Κ.Β. Κατσουλάρης

Εισηγητής:  Xenia Bitsika

Εισηγητής: Κώστας Κουτσουρέλης

Εισηγητής: Νάντια Βαλμά

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Εισηγητής:

Εισηγητής: Μαρία Θερμού

Εισηγητής: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φώτης Σιώτας, Μπάμπης Στόκας, Ειρήνη Σκυλακάκη

Εισηγητής: 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας