Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπελιάς

Εισηγητής: Λουίζα Αρκουμανέα

Εισηγητής: Καμίλο Νόλλας
Διάρκεια: 12 εβδομάδες

Εισηγητής: Μαριάννα Τηλιοπούλου

Εισηγητής: Έλενα Μαρούτσου

Εισηγητής: Μαριάννα Τηλιοπούλου

Εισηγητής: Έλενα Μαρούτσου και Μαρία Κόντη

Εισηγητής: Αγγελική Αναργύρου

Εισηγητής: Μαριλένα Ρασιδάκη

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας