Εισηγητής: Χαρίτων Μπεκιάρης

Εισηγείται ο Χαρίτων Μπεκιάρης

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι να εξοικειωθούμε με την εξέλιξη της δυτικής κυρίως, τέχνης από την αυγή της μέχρι και σήμερα. Οι κουβέντες μας θα  γίνονται χωρίς αυστηρά προκαθορισμένη ύλη και χωρίς μεγάλη εμμονή σε ημερομηνίες και χρονολογίες, ενώ όλους τους όρους που θα χρησιμοποιούμε θα τους έχουμε παρουσιάσει και αναλύσει ενδελεχώς ώστε να γίνουν κατανοητοί. Όλα αυτά μέσω παρουσιάσεων, φωτογραφιών και βίντεο προβολών γύρω από το τραπέζι με μια κούπα καφέ ανά χείρας. Δεν χρειάζεται δε κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις ή εκπαίδευση στο αντικείμενο προτού ξεκινήσουμε, αρκεί μόνο να έχει έντονο ενδιαφέρον για την Τέχνη και τις ιστ ορίες της.
Τις συναντήσεις μας θα τις ξεκινήσουμε από τα πρώτα δείγματα της ανθρώπινης Τέχνης, αυτό που ονομάζουμε Τέχνη των σπηλαίων δηλαδή, μετά θα πάμε στην την Τέχνη του αρχαίου κόσμου γύρω από τη Μεσόγειο και θα ακολουθήσουμε το κουβάρι της μέχρι να φτάσουμε σιγά σιγά στην κλασική περίοδο  και από εκεί στη σύγχρονη Τέχνη. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινή εικαστική γλώσσα ώστε όταν χρειαστεί να ασχοληθούμε με πιο “βαριά” θέματα όπως συμβολισμό, εννοιολογική Τέχνη, πολιτική, θρησκεία, ψυχολογία κλπ, να μπορούμε να το κάνουμε άνετα.
Αν και η ραχοκοκκαλιά των συζητήσεων θα ακολουθεί μια 'γραμμική' παρακολούθηση της ιστορίας της τέχνης, παράλληλα θα κάνουμε αφιερώματα σε κινήματα, καλλιτέχνες, έργα ορόσημα, τεχνικές,  αλλά και ο,τι ανάγκη ή επιθυμία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια  των εβδομαδιαίων μας συναντήσεων,   ή σημειώσεις και (όπως αναφέραμε πριν) με όσο το δυνατό λιγότερες ημερομηνίες γίνεται.

Έναρξη σεμιναρίου: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
Μέρες & ώρες σεμιναρίου: Τρίτες, 18.00-20.00
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 2ωρες συναντήσεις (16 ώρες)
Συνολικό κόστος συμμετοχής: 130€ (+ΦΠΑ) και 115€ (+ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους (υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης μέσα σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις)

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας