Εισηγητές: Κ. Αϊβαλιώτης, Χ. Βαρβαντάκης

Ο χώρος πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης Fårö Creative Learning συνεργάζεται για δεύτερη φορά με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας – Ethnofest στο σεμινάριο “Ethno-Cine: Οπτική Ανθρωπολογία & Κινηματογράφος”. Σε έξι τρίωρες συναντήσεις, το σεμινάριο αυτό θα μας ανοίξει την πόρτα στο θαυμαστό κόσμο του οπτικού πολιτισμού και της εθνογραφίας μέσα από την προβολή ταινιών και ενεργές συζητήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα ακολουθήσουμε την ιστορική πορεία του εθνογραφικού κινηματογράφου ενώ θα δούμε πώς η τεχνολογία επηρέασε την εξέλιξη της οπτικής ανθρωπολογίας.

Θα συζητήσουμε αναλυτικά για τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στην ιστορία του κινηματογράφου, του ντοκιμαντέρ και των εθνογραφικών ταινιών σε συνδυασμό με το τεχνολογικό, επιστημολογικό και αισθητικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκαν, ώστε να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για την ιστορική πορεία αλλά και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κλάδου της οπτικής ανθρωπολογίας.

Η προβολή και η συζήτηση ταινιών θα έχει κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία του σεμιναρίου.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Χρήστος Βαρβαντάκης, διδάκτορες Ανθρωπολογίας και μέλη του Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας - Ethnofest.

Διάρκεια σεμιναρίου: Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 - Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
Μέρες & ώρες σεμιναρίου: Πέμπτες, 18.30-21.30
Διάρκεια σεμιναρίου: έξι τρίωρες συναντήσεις (18 ώρες)
Κόστος συμμετοχής:
80€ (+24% ΦΠΑ)
70€ (+24%ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους

(η θέση κατοχυρώνεται με κατάθεση προκαταβολης)

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή της ύλης του σεμιναρίου απευθυνθείτε στο info@faro.gr

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας