ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Εισηγητής: Κ.Β. Κατσουλάρης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ | ΑΦΗΓΗΜΑ | ΝΟΥΒΕΛΑ
Κ.Β. Κατσουλάρης

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής, ο Κ.Β. Κατσουλάρης συνεχίζει στο δεύτερο κύκλο του σεμιναρίου στο χώρο του Fårö Creative Learning.

Σε αυτό το Εργαστήριο, μέσα από ασκήσεις, αναγνώσεις, επισημάνσεις, αλλά και μέσα από τη δημιουργική ανάδραση μεταξύ μαθητών και δασκάλου, θα απαντήσουμε, με πρακτικό τρόπο, σε ποικίλα ερωτήματα.

Κάποια από αυτά θα είναι «τεχνικής» φύσεως:

_ Τι ή ποιος «μιλάει» ή «βλέπει» μέσα σε ένα πεζογραφικό έργο;
_ Πότε μια «ιδέα» μπορεί να δώσει μια καλή ιστορία και πότε είναι ιδέα μας;
_ Πότε ολοκληρώνεται μια ιστορία και πότε απλώς… σταματάει;
_ Παρότι μπορείς κάλλιστα να «λες χωρίς να δείχνεις», γιατί συχνά είναι προτιμότερο να «δείχνεις και να μην λες» (show, don't tell);
_ Πότε ένας «χαρακτήρας» έχει χαρακτήρα και τι τον χρειαζόμαστε;

… ενώ άλλα θα είναι «γενικής» φύσεως:

_ Τι είναι το «καλό γράψιμο» και γιατί δεν είναι «σχετικό»;
_ Γιατί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε έκταση ένα διήγημα ενώ έχουμε «τόσες ιδέες στο μυαλό μας»;
_ Πόσο απαραίτητο είναι ο πεζογράφος να είναι «καλός άνθρωπος»;
_ Ποιος είναι ο ρόλος της… βλακείας στην παραγωγή καλής πεζογραφίας;

Στη διάρκεια των οκτώ τρίωρων συναντήσεων του δεύτερου κύκλου κάθε συμμετέχων γράφει ολοκληρωμένα διηγήματα, καθένα από τα οποία αποσκοπεί στην «απορρόφηση» συγκεκριμένης αφηγηματικής τεχνικής ή εκφραστικού ύφους, για τα οποία λαμβάνει αναλυτική κριτική από τον διδάσκοντα. Στη συνέχεια, στις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες, έχοντας διαβάσει τα διηγήματα των συμμαθητών τους ήδη από το σπίτι, συνεισφέρουν στην ανάλυση με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στην ομάδα ένα λογοτεχνικό κείμενο (διήγημα ή νουβέλα, από επιλεγμένα κείμενα), εξετάζοντας συγκεκριμένες αφηγηματολογικές και άλλες παραμέτρους.

Γενικότερα: Θα μελετήσουμε διαφορετικά στιλ, θα δοκιμάσουμε τεχνοτροπίες· θα δώσουμε έμφαση στη σχέση της ιστορίας μας με την Ιστορία, με τη λογοτεχνία ή την κοινωνία, με τα ποικίλα «ερεθίσματα» που μας περιβάλλουν. Πάντοτε έχοντας επίγνωση ότι η συγγραφή λογοτεχνίας είναι αγώνας μεγάλων αποστάσεων, άσκηση επιμονής και υπομονής, έκφραση πίστης στη δύναμη των λέξεων και αγάπης για τους ανθρώπους.

* Η Αίτηση Συμμετοχής στο Εργαστήριο πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από ευσύνοπτο δείγμα γραφής.

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Τετάρτη: 19.00-22.00
Πρώτο μάθημα: Τέταρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018
Σύνολο μαθημάτων: Οκτώ (8)
Συνολικό κόστος: 220€ (+24 % ΦΠΑ) και 200€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας