ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: MOVIE ON

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας

Ο χώρος δημιουργικής μάθησης Fårö συνεχίζει τη συνεργασία με τον κριτικό κινηματογράφου Δημήτρη Μπούρα με το σεμινάριο Movie On το οποίο θα έχει χαρακτήρα εργαστηρίου και θα βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή όσων το παρακολουθούν. Στόχος του είναι να έρθουμε πιο κοντά στον κριτικό κινηματογράφου και στον τρόπο που αναλύονται οι ταινίες.

Πιο συγκεκριμένα στο Movie On παρακολουθούμε την κινηματογραφική επικαιρότητα για να δούμε πώς θα μπορούσε να αρθρωθεί κριτικός λόγος για μια συγκεκριμένη ταινία. Την επιλέγουμε, τη βλέπουμε και τη συζητάμε. Μαθαίνουμε να την προσεγγίζουμε μεθοδικά, αναλύουμε τις πλευρές της για να συνθέσουμε κατόπιν μια ολοκληρωμένη κριτική άποψη γι αυτή. Έτσι, θα μάθουμε να απολαμβάνουμε τις ταινίες βαθύτερα και να τις εκτιμούμε πέρα από προσωπική πρώτη εντύπωση που μας προκαλούν.

Πώς μπορούμε τελικώς να μεταφερθούμε από την αρχική αίσθηση που μας δίνει μια ταινία στον πυρήνα της αισθητικής της και τη συστηματική διερεύνηση των επιμέρους στοιχείων που ορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενό της;

​​Έναρξη σεμιναρίου: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Διάρκεια σεμιναρίου: οκτώ δίωρες συναντήσεις 
Κόστος συμμετοχής:
80€ (+24% ΦΠΑ)
70€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές & ανέργους

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο info@faro.gr

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας