ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "MOVIE ON"

Εισηγητής: Δημήτρης Μπούρας
Φθινόπωρο 2019

Το εργαστήριο Κριτικής Κινηματογράφου "Movie On" γεννήθηκε στο Fårö στα τέλη του χειμώνα του 2018 ως μια ιδέα για ένα σεμινάριο, που έφερνε τον «σινεφίλ» κοντά στον επαγγελματία κριτικό κινηματογράφου.

To Movie On σχηματικά θα μπορούσε να περιγραφεί σαν μια διαδρομή από την αρχική αίσθηση και γενική εντύπωση που έχουμε για μια ταινία, μέχρι τον πυρήνα της αισθητικής της και τη συστηματική διερεύνηση επιμέρους στοιχείων της που ορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενό της.

Με καθοδηγητή τον κριτικό κινηματογράφου Δημήτρη Μπούρα ενθαρρύνουμε και καλλιεργούμε την ενεργή συμμετοχή όλων όσων το παρακολουθούν. Επιλέγουμε μια ταινία, τη βλέπουμε και τη συζητάμε. Μαθαίνουμε να την προσεγγίζουμε μεθοδικά, αναλύουμε τις πλευρές της με απλό και κατανοητό τρόπο για να συνθέσουμε κατόπιν μια ολοκληρωμένη κριτική άποψη γι αυτή.

Διάρκεια εργαστηρίου: δώδεκα συναντήσεις (30 ώρες)
Έναρξη εργαστηρίου: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
Λήξη εργαστηρίου: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
Ώρες: 19.00 -21.30
Κόστος συμμετοχής:
180€ (+24% ΦΠΑ)
165€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους
*Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε τρεις δόσεις

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας