Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Εισηγητής: Δημήτρης Τζέτζας
Φθινόπωρο 2019

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τον συμμετέχοντα με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της γλώσσας του μοντάζ, που θα του επιτρέψουν να παράγει το δικό του υλικό σε όποιο πλαίσιο επιθυμεί.

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και θα εξασκηθούν σε λειτουργίες προγραμμάτων μοντάζ και παράλληλα θα γίνει μια αναδρομή σε παλαιότερες τεχνολογίες για να αποκτήσουν μια συνολικότερη αντίληψη της ιστορικής εξέλιξης του μοντάζ και του post-production συνολικότερα. Στις συναντήσεις μας θα ανακαλύψουμε τόσο τις τεχνικές λεπτομέρειες του μοντάζ (formats, frame rates, timecode, audio levels, audio waveforms, sound mixing, effects and keyframes, color correction, codecs) όσο και τα καλλιτεχνικά εργαλεία για τη δημιουργία αφήγησης (Cuts, Match Cuts, Jump Cuts, J/L Cuts, Dissolves, Split Ballistics, Montages, sound editing & design).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μιλήσουμε για τη θεωρία του μοντάζ από την αρχή της ιστορίας του κινηματογράφου έως σήμερα και θα προβληθούν αποσπάσματα από ταινίες σημαντικών δημιουργών προκειμένου οι συμμετέχοντες να τα αποδομήσουν τεχνικά και καλλιτεχνικά με στόχο να διακρίνουν το μοντάζ του έργου και πώς αυτό συμβάλλει στη δομή, στο ρυθμό, στην αφήγηση και στην ανάπτυξη των χαρακτήρων μιας ταινίας.

Καθώς η τέχνη της συρραφής εικόνων και ήχου σε ένα αρμονικό σύνολο, απαιτεί γνώσεις λήψης εικόνας, ήχου και σκηνοθεσίας, θα εξοικειωθούμε και με βασικές αρχές της κινηματογράφησης και της σκηνοθεσίας, όπως τα μεγέθη των πλάνων, οι γωνίες λήψεις, οι κινήσεις της κάμερας, ο άξονας και το στήσιμο μιας σκηνής.

Ημέρες και ώρες μαθημάτων:
Πέμπτη 19.00-22.00
Έναρξη σεμιναρίου: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019
Λήξη σεμιναρίου: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Διάρκεια σεμιναρίου: δώδεκα 3ωρες συναντήσεις (36 ώρες)
Κόστος συμμετοχής:
250€ (+24% ΦΠΑ) και 230€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές & ανέργους

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έβρου 14, 115 27
210 7717544
info@faro.gr

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας