ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Εισηγητής: Θανάσης Λάγιος
Χειμώνας 2018-2019

Τα ερωτήματα για την ανθρώπινη υπόσταση και τη θέση του Εγώ στο χώρο και στο χρόνο ανθίζουν πάντα σε καιρούς κρίσης. Στο Σεμινάριο Φιλοσοφίας και Κριτικής με το Θανάση Λάγιο θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε μέσα από σημαντικές ψυχαναλυτικές και κοινωνικές θεωρίες και να τα αναλύσουμε σε σχέση με τις  σύγχρονες ιστορικές συνθήκες. Σας καλούμε σε ένα κύκλο συναντήσεων που ξεκινά το Δεκέμβρη στο νησάκι του Fårö για να συζητήσουμε αυτά τα διαχρονικά αλλά τόσο επίκαιρα θέματα.

Παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης ο Kant απαντούσε στο ερώτημα «Τι είναι Διαφωτισμός;» δείχνοντας τον δρόμο της εξόδου του ανθρώπου από την ανωριμότητά του μέσω της χρήσης του Λόγου. Μόλις έναν αιώνα μετά – και αφού η Βιομηχανική Επανάσταση είχε πλήρως εδραιωθεί υπονομεύοντας την καθολική πραγμάτωση του συνθήματος «Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφότητα», όπως έδειξε ο Marx – ο Nietzsche έφθανε στο τέλος αυτού του δρόμου διαπιστώνοντας υπό το προσωπείο του τρελού ότι «ο Θεός είναι νεκρός!». Έκτοτε η κρίση νοήματος και η απώλεια ενός κυρίαρχου και στέρεου θεμελίου και μιας ασφαλούς και απρόσβλητης βεβαιότητας – τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο – έγινε κοινός τόπος και κοινό βίωμα.

Εκκινώντας από τη νιτσεϊκή κριτική της ναρκισσιστικής αφέλειας της νεώτερης φιλοσοφίας, η οποία φιλοδοξούσε να θέσει το Εγώ ως το αρχιμήδειο σημείο θεώρησης και κατανόησης του κόσμου και από τη μαρξιστική κριτική του νεώτερου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης στις δυτικές κοινωνίες, ο οποίος φιλοδοξούσε να απελευθερώσει τον άνθρωπο μέσα από τις δυνάμεις της αγοράς, θα περάσουμε στη σύνδεση της φιλοσοφικής σκέψης με την ψυχαναλυτική ανακάλυψη του ασυνειδήτου, όπως αρθρώθηκε στον 20ο αιώνα (Freud & Lacan).

Η ψυχαναλυτική ανάδειξη της ευθραυστότητας και πολυπλοκότητας του υποκειμένου συναρθρώθηκε με τον σύγχρονο φιλοσοφικό λόγο, για να τεθούν και να διατυπωθούν εκ νέου ερωτήματα γύρω από το ιστορικό μας παρόν, τα οποία στοχεύουν, από τη μία πλευρά, στη μη παραγνώριση της κρίσης που βιώνει η σύγχρονη υποκειμενικότητα και από την άλλη, στην κριτική που είναι απαραίτητα στις σύγχρονες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες συγκρότησης αυτής της τελούσας υπό κρίση υποκειμενικότητας, μέσα από την αναλυτική των σχέσεων εξουσίας και γνώσης στο πλαίσιο της νεωτερικής βιο-πολιτικής και με ορίζοντα μία τέχνη του εαυτού, όπως έδειξε ο Foucault.

Ημέρες και ώρες συναντήσεων: Δευτέρα 18:30 - 21:30
Έναρξη: Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
Λήξη: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια σεμιναρίου: δέκα 3ωρες συναντήσεις (30 ώρες)
Κόστος συμμετοχής:
180€ (+24% ΦΠΑ) και 165€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site μας www.faro.gr
Fårö Creative Learning
Έβρου 14, 115 27
Τηλ. επικοινωνίας 210 7717544
info@faro.gr

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας