ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ MEDIA ETHICS

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
Άνοιξη 2019

Πώς χτίζεται και αποκτά βάθος ένα ρεπορτάζ;
Πώς αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες πτυχές του;

Στις πρώτες δύο συναντήσεις του σεμιναρίου ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & MEDIA ETHICS θα γίνει μια εισαγωγή στα εργαλεία και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων ρεπορτάζ.

Στις επόμενες δύο, θα συζητήσουμε πάλι μέσα από αληθινά περιστατικά, αλλά και υποθετικά σενάρια, το ζήτημα της δεοντολογίας, της ηθικής και της σύγκρουσης συμφερόντων στη δημοσιογραφία. Η σχέση του δημοσιογράφου με τις πηγές του, το fact checking και ηθικά διλήμματα στη δημοσιογραφική έρευνα.

Το σεμινάριο εισηγείται ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή.

Διάρκεια σεμιναρίου:
4 δίωρες συναντήσεις

Ημέρα & ώρες:
Παρασκευή, 19:00-21:00

Έναρξη: Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
Λήξη: Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Κόστος σεμιναρίου:
120€
100€ για φοιτητές/ανέργους

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας