Εισηγητής: Γιάννης Καντέα - Παπαδόπουλος
Χειμώνας 2023

Ο χώρος δημιουργικής μάθησης Fårö Creative Learning, συνεχίζει τη συνεργασία με τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη - Καντέα Παπαδόπουλο σε ένα νέο εργαστηριακό κύκλο, αυτήν την φορά πιο ενισχυμένο και μεγαλύτερο στη διάρκεια.

Στις συναντήσεις του εργαστηρίου μας, πέρα από τη λογική της αξιολόγησης ενός φιλμ, θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση και την ερμηνεία μιας ταινίας, αλλά και στους τρόπους που τα συναισθήματα και οι σκέψεις που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της θέασης μπορούν να μεταφραστούν στο χαρτί. Ακόμη, θα εξετασθούν οι διαφορετικές μορφές κινηματογραφικής κριτικής, ο τρόπος με τον οποίο η στάση της επηρεάζει άμεσα το δημόσιο διάλογο, αλλά και πώς οφείλει να παίρνει μέρος σε αυτόν.

Στο πέρας των συναντήσεων συζητάμε για τους πολλαπλούς ρόλους μίας ή ενός σύγχρονου κριτικού κινηματογράφου, που μέσω των κειμένων της/του για το σινεμά κάνει πράξη την «αρμονική συνύπαρξη πάθους και διαύγειας» (Ζαν Ντουσέ), όντας ταυτόχρονα ο άνθρωπος «που δρα ανάμεσα στο θεατή και το διαφημιστή» (Πολίν Καέλ). Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου θα αφορά τους τρόπους που μια ταινία αποκαλύπτει πράγματα που ενυπάρχουν αδιόρατα γύρω μας ή στην ανθρώπινη ψυχολογία, μελετώντας συγγραφείς όπως οι Mark Fisher, Susan Sontag και James Baldwin

Το εργαστήριο απευθύνεται σε αρχάριες/αρχάριους αλλά και έμπειρες και έμπειρους ενδιαφερόμενους, με μοναδική προϋπόθεση την αγάπη για το γράψιμο και το σινεμά.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@faro.gr για να λάβετε την πιο αναλυτική περιγραφή των συναντήσεών μας!

❇︎

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Ημερομηνία Έναρξης: Παρακευή 20 Ιανουαρίου 2023
Ώρες Διεξαγωγής: 19:00 - 21:00

Κόστος Διδάκτρων (24 ώρες): 
220€ (+24% Φ.Π.Α.)
200€ (+24% Φ.Π.Α.) για φοιτήτριες/φοιτητές και κατόχους κάρτας ανεργίας


*Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως

 

❇︎

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας