Εμψυχωτές: Γιάννης Βαρβαρέσος & Ιωάννα Λιούτσια
Άνοιξη 2022

PERFORMANCE ART: Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Κατά τον θεωρητικό R. Schechner, “η περφόρμανς είναι έναν φίδι το οποίο καθώς κινείται κατά μήκος ενός έρημου πατώματος, συστέλλεται και διαστέλλεται σε πλάγια κίνηση, επεκτείνεται και ακινητοποιείται, όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο.”

Πότε όμως το κρίνει αναγκαίο;

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το Σάββατο, 7 Μαΐου, διδάσκει η Ιωάννα Λιούτσια ζητήματα θεωρίας & ιστορίας περφόρμανς, ενώ γίνεται και μία πρώτη εισαγωγή στη δημιουργία score (σχεδιασμού) της προσωπικής περφόρμανς των συμμετεχόντων.

Πιο συγκεκριμένα:
Θα προσπαθήσουμε να δούμε τις κοινωνικοπολιτικές ανάγκες που γέννησαν το είδος της περφόρμανς, τις διάφορες μορφές που έλαβε, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τέχνης και τις εκλεκτικές συγγένειες του είδους με άλλες τέχνες. Ακόμη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 1960 μέχρι και σήμερα, προσπαθώντας να απαντήσουμε: Τελικά τι είναι περφόρμανς;

Αφού προσεγγίσουμε το θέμα θεωρητικά, με την υποστήριξη και καθοδήγηση της εμψυχώτριας, θα δούμε πιθανούς τρόπους σχεδιασμού και πραγματοποίησης του δικού μας έργου περφόρμανς μέσα από δοκιμές και πειραματισμούς πάνω στις αρχές, τους τρόπους και τα μέσα αυτού του είδους τέχνης. Οδηγός μας σ’ αυτό, ένα πραγματικό ερώτημα: Ποιο γεγονός με απασχόλησε και με προβλημάτισε πραγματικά τον τελευταίο μήνα;

Την Κυριακή, 8 Μαΐου, διδάσκει ο Γιάννης Βαρβαρέσος τη σχέση μεταξύ του «περπατήματος» και του δημοκρατικού διαλόγου, στο δημόσιο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα:
Στο συγκεκριμένο workshop θα δοκιμάσουμε δύο περιπατητικές εμπειρίες. Σκοπός αυτών των εμπειριών είναι να προσπαθήσουμε να έρθουμε, πρακτικά, σε διάλογο με τον δημόσιο χώρο, χρησιμοποιώντας το «περπάτημα», ως επιτελεστική και συμμετοχική πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη μέρα, θα εμπλακούμε με τον δημόσιο χώρο, θα ανακαλύψουμε τις δυναμικές του, θα συζητήσουμε πάνω σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και, μέσω διαλογικών πρακτικών, θα δημιουργήσουμε (αντί)προτάσεις πάνω σε αυτά. Την δεύτερη μέρα, θα χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις αυτές, ως υλικό, για την δημιουργία καλλιτεχνικών παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, τις οποίες και θα πραγματοποιήσουμε. Το ερώτημα, λοιπόν, με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι: ποια κοινωνία θέλουμε και πώς μπορούμε να το εκφράσουμε, στον δημόσιο χώρο;

Μετά το τέλος του εργαστηρίου θα ακολουθήσει συζήτηση με την παρουσία και των δύο εμψυχωτών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη επαφή με κάποιου είδους τέχνη.

 

Ημέρες & Ώρες Διεξαγωγής:
Σάββατο 7 Μαΐου, 10.30 – 15.30
Κυριακή 8 Μαΐου, 10.30 – 15.30

Κόστος Συμμετοχής:
70 ευρώ ( + 24% Φ.Π.Α.)

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας