Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
Άνοιξη 2022

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & MEDIA ETHICS

Πώς χτίζεται και αποκτά βάθος ένα ρεπορτάζ;
Πώς αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες πτυχές του;

Στο εργαστήριο δημοσιογραφίας που ξεκινά τον Ιούνιο, o Γιάννης Παπαδόπουλος θα επιχειρήσει να αναδείξει τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν μέσα από μια δημοσιογραφική έρευνα και τους τρόπους που τα αντιμετωπίζουμε.

Στις πρώτες δύο συναντήσεις μας θα γίνει μια εισαγωγή στα εργαλεία και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων ρεπορτάζ.

Στις επόμενες δύο, θα συζητήσουμε πάλι μέσα από αληθινά περιστατικά το ζήτημα της δεοντολογίας, της ηθικής και της σύγκρουσης συμφερόντων στη δημοσιογραφία. Πώς προσεγγίζουμε ανθρώπους που βιώνουν ένα τραυματικό γεγονός; Πώς αναδεικνύεται ένα θέμα χωρίς να γίνει ο δημοσιογράφος μέρος της ιστορίας; Η σχέση του δημοσιογράφου με τις πηγές του, το fact checking και ηθικά διλήμματα στη δημοσιογραφική έρευνα.

Το εργαστήριο εισηγείται ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή.

Ημερομηνίες Συναντήσεων:
Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 19.00 - 21.00
Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 19.00 - 21.00
Παρασκευή, 17 Ιουνίου, 19.00 - 21.00
Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 19.00 - 21.00

Αριθμός Συναντήσεων: 4

Κόστος Συμμετοχής:
120€ (+24% Φ.Π.Α)
100€ (+24% Φ.Π.Α) για φοιτήτριες και φοιτητές & κατόχους κάρτας ανεργίας

*Το εργαστήριο γίνεται δια ζώσης ενώ δίνεται και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης

Πληροφορίες & Εγγραφές: info@faro.gr

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας