Εισηγήτρια: Γιωργίνα Γερμανού
Άνοιξη 2022

ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Ο χώρος, σαν έννοια και σαν φυσικό περιβάλλον, είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη  διαδικασία δημιουργίας θεάτρου. Από τους αρχαίους υπαίθριους θεατρικούς χώρους που ήταν συνυφασμένοι με την τελετουργία, τη θρησκεία και την πολιτική, από το θέατρο για την ελίτ των βασιλικών αυλών και τα μπουλούκια των δρόμων έως και τη σύγχρονη χωροταξική προσέγγιση του θεάματος, ο χώρος είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβαίνει η θεατρική λειτουργία, και επηρεάζει τη θεατρική σύμβαση. Το θέατρο συμβαίνει «κάπου». Κι αυτό το «κάπου» είναι που καλούμαστε να εξερευνήσουμε. 

Στο εργαστήριο αυτό, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα επί μέρους στοιχεία του χώρου και να εξερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες αλλά και τη δραματουργία που προσφέρουν αυτός και τα αντικείμενα, ώστε να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε χαρακτήρες και ιστορίες.
Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια και ατομικές αλλά και ομαδικές εργασίες, θα ανακαλύψουμε τις συνιστώσες που καθορίζουν το περιβάλλον και τη λειτουργία του χώρου καθώς και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ του χώρου και των ατόμων μέσα σε αυτόν, αλλά και τη σχέση του κοινού με το θέαμα.
Ακολουθώντας τα παραδείγματα της σημειωτικής, θα εξερευνήσουμε παίζοντας τις έννοιες χώρος, αντικείμενο και κοστούμι και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις δυναμικές που αποκτούν κατά τη διάρκεια της θεατρικής λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας τις δομές της τοποειδικότητας και του devise, θα δούμε πώς ένας πίνακας, ένα χρώμα, ένα μενού εστιατορίου ή μια χειρονομία μπορούν να γίνουν η αφορμή για τη δημιουργία μιας ιστορίας, πώς αυτή την ιστορία μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε θεατρικές εικόνες και εν τέλει, σε ολοκληρωμένη παράσταση.
Θα εξερευνήσουμε τη φύση των αντικειμένων γύρω μας, τις διαφορετικές χρήσεις τους και πώς μπορούμε να τα μεταμορφώσουμε επί σκηνής ή να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα με αυτά. Μέσα από συζητήσεις πάνω στη Ιστορία της Τέχνης και την Ιστορία του Θεάτρου, θα έρθουμε σε επαφή με  βίντεο και εικόνες από σημαντικούς καλλιτέχνες, ώστε να εμβαθύνουμε και να αναλύσουμε τη λειτουργία της οπτικής επικοινωνίας και της αρχές της οπτικής αντίληψης.

Σκοπός, η διαμόρφωση ενός κοινού λεξιλογίου, το οποίο θα μας δώσει τα εργαλεία να οικοδομήσουμε τις ιστορίες και τις εικόνες μας.
Ο χαρακτήρας του εργαστηρίου είναι καθαρά πρακτικός, μια οργανική διαδικασία μέσα στην οποία το κάθε συμμετέχον άτομο  καλείται να δράσει, να τολμήσει, να γίνει ένα με το χώρο γύρω του, να αφομοιώσει και να κατανοήσει τις λεπτομέρειες του, ώστε να καταφέρει να εκφραστεί στο έπακρον μέσα σ’ αυτόν. 

Στόχος είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία του χώρου και στη διαχείριση αυτού και των αντικειμένων ώστε να κατανοήσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας θεατρικών εικόνων. Η ανάλυση και η εξερεύνηση των εννοιών χρόνος, μνήμη και σύνθεση μέσα από την πρακτική εφαρμογή  θα μας βοηθήσουν στο να ξεδιπλώσουμε τις άπειρες δυνατότητες της διαδικασίας της  θεατρικής δημιουργίας.
Έτσι, παίζοντας και εξερευνώντας τα όρια του χώρου, θα δούμε πώς τελικά αυτή η βιωματική αντίληψη θα καθορίσει τις αποφάσεις και την έκφρασή μας, πώς η ανάλυση και εξερεύνηση της σημειολογίας/ταυτότητας του χώρου και των αντικειμένων, θα μας οδηγήσει στη λήψη τολμηρών και εμπεριστατωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη δημιουργία θεατρικών εικόνων.  
Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα όλων των ειδικοτήτων και επιπέδων. Δεν είναι απαραίτητη  προηγούμενη εμπειρία στους τομείς των Εικαστικών, του Θεάτρου ή της Υποκριτικής. 

Ημερομηνίες Συναντήσεων:
Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 19.00 - 22.00
Πέμπτη, 9 Ιουνίου, 19.00 - 22.00
Πέμπτη, 16 Ιουνίου, 19.00 - 22.00
Πέμπτη, 23 Ιουνίου, 19.00 - 22.00
Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 19.00 - 22.00

Αριθμός Συναντήσεων: 5

Κόστος Συμμετοχής:
125€ (+24% Φ.Π.Α) & 110€ (+24% Φ.Π.Α) για φοιτήτριες/φοιτητές και κατόχους κάρτας ανεργίας

Πληροφορίες & Εγγραφές: info@faro.gr

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας