Εμψυχώτρια: Γιωργίνα Γερμανού
Σάββατο 3 & 10 Δεκεμβρίου 2022

Ζούμε σε έναν κόσμο που μας περιτριγυρίζουν αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά δεν είναι απλά μέρος μιας καθημερινής ρουτίνας, αλλά αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ανθρώπινης ταυτότητας, ιστορίας, πολιτισμού ακόμα και της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πέρα, όμως, από την αντικειμενική αξία τους, τα αντικείμενα αποκτούν καινούργιο, ειδικό νόημα λόγω των αναμνήσεων που φέρουν. Αυτή τη διττή σημασία καλούμαστε να αναλύσουμε, μέσα από την εξερεύνηση κειμηλίων που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ανθρώπινη ταυτότητα των κατόχων τους.

Μέσα στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, μιας εποχής συνδεδεμένης με δεκάδες αρώματα, πρόσωπα, υφές και ήχους, με δεκάδες μνήμες δηλαδή, τα αντικείμενα αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς γίνονται χειρονομίες ένδειξης αγάπης και προσφοράς.
Αυτές τις γιορτές, θα έρθουμε σε επαφή με το αγαπημένο μας αντικείμενο. Θα το εξετάσουμε, θα αναλύσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του ενώ ταυτόχρονα θα ξαναζήσουμε μαζί του την προσωπική μας μνήμη και ιστορία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα χτίσουμε τη μορφή ενός δικού μας χαρακτήρα: πώς μοιάζει; Τι φοράει; Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα ρούχα του; Σε ποια χρονική περίοδο ζει; 
Από το αντικείμενο θα οδηγηθούμε στην προσωπική μας ιστορία και σε ένα χαρακτήρα και, από αυτόν, πάλι πίσω στο αντικείμενο διανύοντας μια διασκεδαστική και ουσιαστική διαδρομή που θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την άμεση σύνδεση της ύλης με την αφήγηση και το ατομικό μας ιδίωμα.

Συναντήσεις:
Σάββατο 3/12 & Σάββατο 10/12,
11:00-14:00
 
Κόστος Συμμετοχής 
60 (+24% Φ.Π.Α.) & 50 ευρώ +24% Φ.Π.Α.) για φοιτήτριες/φοιτητές και άνεργες/ανέργους
info@faro.gr

 

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας