Εισηγητής: 

Τις Τρίτες του Φεβρουαρίου ξεκινάμε μια σειρά 4 μαθημάτων γνωριμίας με την Κundalini yoga με τις εξής θεματικές:

 7 Φεβρουαρίου: Η Αναπνοή

Σε αυτή τη συνάντηση θα μάθουμε τη σημασία της αναπνοής και πώς να την εκπαιδεύσουμε μέσα από διαφορετικές ασκήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας.

14 Φεβρουαρίου: Mantra

Τη μέρα αυτή θα μάθουμε για την έννοια της "mantra": πώς χρησιμοποιείται ο ήχος ώστε να βοηθήσει στο διαλογισμό; Μέσω αυτών των mantras σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις και διαλογισμό θα επικεντρωθούμε τελικά στο άνοιγμα της καρδιάς.

 21 Φεβρουαρίου: Mudra

Οι "mudras" αποτελούν στάσεις του σώματος που επηρεάζουν τη διάθεσή μας και την ενέργεια του σώματός μας. Θα μάθουμε τη σημασία τους και τη νευροεπιστήμη πίσω από αυτές. Στο μάθημα αυτό θα επικεντρωθούμε σε mudras χεριών και δαχτύλων.

 28 Φεβρουαρίου: Χαλάρωση

Στο μάθημα αυτό θα εξερευνήσουμε τη σημασία της χαλάρωσης και τη διαδικασία της αυτο-ίασης. Θα ασχοληθούμε με τα διαφορετικά στάδια στα οποία περνάμε για να χαλαρώσουμε και το πώς αυτά επηρεάζουν τη θεραπευτική διαδικασία.

 

Κόστος μαθημάτων:

Πακέτο τεσσάρων μαθημάτων: 20 ευρώ (+ΦΠΑ)

Μεμονωμένο μάθημα (drop-in): 10 ευρώ (+ΦΠΑ)

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Επικοινωνηστε μαζι μας