ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  διάδραση, κίνηση, παιχνίδι
   
  παιδιά
   
  ολιγομελή τμήματα
   
  προβολή, εικόνα, διάλεξη

ΔΕΥΤΕΡΑ
 

19:00-21:30
Εργαστήρι Φεμινιστικής Γραφής

Κατερίνα Σεργίδου

 
 

ΤΡΙΤΗ
 
19:00-21:30
Fierce Art Femininities

Άννα Παντελάκου
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ
 
19:00-21:30
Ντοκιμαντέρ Και Αθέατες Εθνογραφικές Πτυχές
(από 1 Ιουνίου)
Σε Συνεργασία Με Το Ethnofest
 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 
19:00-22:00
Σκηνικός Χώρος
(από 2 Ιουνίου)
Γιωργίνα Γερμανού
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 

19:00-21:00
Δημοσιογραφική Έρευνα & Media Ethics
(από 3 Ιουνίου)
Γιάννης Παπαδόπουλος

 
 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας