ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020

διάδραση, κίνηση, παιχνίδι
παιδιά
ολιγομελή τμήματα
προβολή, εικόνα, διάλεξη

ΤΕΤΑΡΤΗ
 
18:30-21:30
Δραματολογία: Τραγωδίες
Β. Γεωργιάδου

(Από 7/10/20)
 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 
19:00-21:30
Το Σινεμά σε 12 Πράξεις
Χρήστος Πολίτης

(Από 8/10/2020)
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
19:00-22:00
Mise En Scène
Δημήτρης Τζέτζας

(Από 2/10/2020)
 
 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας