ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  διάδραση, κίνηση, παιχνίδι
   
  παιδιά
   
  ολιγομελή τμήματα
   
  προβολή, εικόνα, διάλεξη

ΔΕΥΤΕΡΑ
 

19:00-21:30
Γυναικεία Δικαιώματα: Ανισότητες & Διεκδικήσεις
Ειρήνη Τσορδιά

(Από 15/11/2021)

 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 
19:00-22:00
Professional Editing
Δημήτρης Τζέτζας

(Από 07/10/2021)
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
19:00-21:30
Μόδα & Δυναμικές Θηλυκότητες

Ιωάννα Σοφρά
(Από 8/10/2021)
 
 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας