ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  διάδραση, κίνηση, παιχνίδι
   
  παιδιά
   
  ολιγομελή τμήματα
   
  προβολή, εικόνα, διάλεξη

ΔΕΥΤΕΡΑ
 

Οι Δευτέρες μας είναι αφιερωμένες σε ομιλίες, συζητήσεις, προβολές
Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά στα κοινωνικά μας δίκτυα!

 
 

ΤΡΙΤΗ
 
19:00-21:30
Τέχνη & Διαθεματικός Φεμινισμός
(από 4 Οκτωβρίου)
Άννα Παντελάκου
 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 
19:00-21:30
Ελύτη Απόψε Είναι Η Βραδιά Σου
(από 6 Οκτωβρίου)
Ζωή Κόκκα
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 

19:00-21:30
Μόδα & Δημιουργικές Θηλυκότητες
(από 14 Οκτωβρίου)
Ιωάννα Σοφρά

 
 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας