διάδραση, κίνηση, παιχνίδι
   
  παιδιά
   
  ολιγομελή τμήματα
   
  προβολή, εικόνα, διάλεξη

ΔΕΥΤΕΡΑ
 

Οι Δευτέρες μας είναι αφιερωμένες σε ομιλίες, συζητήσεις, προβολές
Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά στα κοινωνικά μας δίκτυα!

 
 

ΤΡΙΤΗ
 
19:00-21:30
Τέχνη & Διαθεματικός Φεμινισμός
(από 4 Οκτωβρίου)
Άννα Παντελάκου
 
 

ΠΕΜΠΤΗ
 
19:00-21:30
Ελύτη Απόψε Είναι Η Βραδιά Σου
(από 6 Οκτωβρίου)
Ζωή Κόκκα
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 

19:00-21:30
Μόδα & Δημιουργικές Θηλυκότητες
(από 14 Οκτωβρίου)
Ιωάννα Σοφρά