ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: XMAS EDITION

Εισηγήτρια: Βιβιάνα Μηλιαρέση

Personal Journaling: Organizing our memories from scratch

Εισηγητής: Άννα Παπαιωάννου

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Εισηγητής: Βιβιάνα Μηλιαρέση

PRE-CHRISTMAS WORKOUT: LET'S GET FIT!

Εισηγητής: Μαρία Παλαιγεωργίου

Εργαστήριο Ανάγνωσης: «Πώς διαβάζω κείμενα μπροστά σε κοινό;»

Εισηγητής: Μαρία Σκουλά, Αλεξάνδρα Διαλυνά

THE MIND GYM: "Τρέξε, πίστεψε, πέτυχε"

Εισηγητής: Nollaig Mac Carthy, Γιώργος Μηλιώτης

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας