ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

"My lord, my lady" - Εργαστήριο Θεάτρου

Εισηγητής: Νατάσα Τριανταφύλλη

THAI YOGA MASSAGE

Εισηγητής: Μαρίνα Κουτίβα, Μαρία Παπαδοπούλου

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας