ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

Museum Texts - Εξηγώντας τα εκθέματα

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή

Αν εργάζεσαι σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς…

Αν εμπλέκεσαι άμεσα στη διαδικασία παραγωγής εκθέσεων…

Αν είσαι διαχειριστής πολιτιστικών προγραμμάτων…

Αν είσαι φοιτητής με ενδιαφέρον για τη μουσειολογία…

Αν σου αρέσουν τα μουσεία…

Αν παθιάζεσαι με τα κείμενα…

… αυτό το σεμινάριο/εργαστήριο: 

θα σε εξοικειώσει με την έννοια του μουσειακού κειμένου ως πρωταρχικού φορέα ερμηνείας των εκθεμάτων ενός μουσείου, 

θα σε εφοδιάσει με θεωρητικές /μεθοδολογικές γνώσεις για τη συγγραφή μουσειακών κειμένων, 

θα σου δώσει τη δυνατότητα να ασκηθείς στη συγγραφή τους μέσα από την εκπόνηση ασκήσεων γραφής.

Περιεχόμενο 

Α. Θεωρητική Προσέγγιση
Η ανάγνωση ως λειτουργία
Η ανάγνωση στο μουσείο
Ο σκοπός του μουσειακού κειμένου
Ιδιαιτερότητες του μουσειακού κειμένου

Β. Πρακτική προσέγγιση
Κατηγορίες κειμένου / Προδιαγραφές για την κάθε κατηγορία.
Η συγγραφή του κειμένου / Βασικές μεθοδολογικές 
Η παρουσίαση του κειμένου / Γραφιστική επεξεργασία – Εκτύπωση - Τοποθέτηση
Κοινά λάθη στην παραγωγή κειμένων 
Κριτήρια για την αξιολόγηση κειμένων

Γ. Ασκήσεις γραφής 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα μελετηθεί με επιτόπια επίσκεψη η περίπτωση των κειμένων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη.

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή, Επίκουρος καθηγήτρια μουσειολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο

Διάρκεια Σεμιναρίου: 14 ώρες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Σάββατο 3/11, 10.00-2.00 μ.μ.
Κυριακή 4/11, 10.00-2.00 μ.μ.
Σάββατο 10/11, 11.00-1.00 μ.μ. (επίσκεψη σε μουσείο)
Κυριακή 11/11, 10.00-2.00 μ.μ.

Κόστος Σεμιναρίου:
170 ευρώ 
150 ευρώ -για φοιτητές & ανέργους με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος:
210 7717544
info@faro.gr
www.faro.gr
Έβρου 14, 11527

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας