ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

COMMUNICATING CULTURE: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή
 

Αν εργάζεσαι σε πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και πολιτιστικούς φορείς…
Αν εμπλέκεσαι στη διαδικασία οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων…
Αν είσαι διαχειριστής πολιτιστικών προγραμμάτων…
Αν είσαι φοιτητής πολιτιστικής διαχείρισης…
… αυτό το σεμινάριο: 

✓ θα σε εξοικειώσει με την έννοια της ουσιαστικής επικοινωνίας,
✓ θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί,
✓ θα σε εφοδιάσει με θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας με συγκεκριμένες ομάδες κοινού.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου διαρθρώνεται γύρω από τους εξής άξονες:
✳︎ Εισαγωγή στην επικοινωνία
✳︎ Μοντέλα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στο χώρο του πολιτισμού
✳︎ Το κοινό των πολιτιστικών οργανισμών
✳︎ Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής
✳︎ Στρατηγικές επικοινωνίας
✳︎ Μέθοδοι και μέσα επικοινωνίας
✳︎ Ψηφιακές πλατφόρμες πολιτιστικής επικοινωνίας

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο

Ημέρες & Ώρες Διεξαγωγής:
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018: 10.00 – 14.00
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018: 10.00 – 14.30
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018: 10.00 - 14.30

Κόστος συμμετοχής:
160€ 
145€ - για φοιτητές και ανέργους

Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω προκαταβολής λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων (πληροφορίες στο info@faro.gr)

 

 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας