ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

Εικαστικό Εργαστήριο Αυτογνωσίας Εφήβων (Α’group)

Εισηγητής: Μαρία Κόντη

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, 10:00-14:00

Το εργαστήρι απευθύνεται σε έφηβους 12 με 15 χρονών (οι ηλικίες αντιστοιχούν περίπου στο Γυμνάσιο). Χρησιμοποιούμε μεθόδους και τεχνικές της Εικαστικής Θεραπείας (Art Therapy) έτσι ώστε να αναδείξουμε προσωπικές αγωνίες, συγκρούσεις και άγχος στα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, οι έφηβοι θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με υλικά και θα μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν.

Το σύνολο των ωρών είναι οκτώ, χωρισμένα σε δυο τετράωρα αντίστοιχα Σάββατο και Κυριακή.

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας