ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

“Museum Texts: A challenge” με την Ανδρομάχη Γκαζή

Εισηγητής: Ανδρομάχη Γκαζή

Εργαστήριο για τη συγγραφή και παραγωγή κειμένων για μουσεία και εκθέσεις

 

Αν εργάζεσαι σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς…

Αν εμπλέκεσαι άμεσα στη διαδικασία παραγωγής εκθέσεων…

Αν είσαι διαχειριστής πολιτιστικών προγραμμάτων…

Αν είσαι φοιτητής με ενδιαφέρον για τη μουσειολογία…

Αν σου αρέσουν τα μουσεία…

Αν παθιάζεσαι με τα κείμενα…

… αυτό το σεμινάριο/εργαστήριο:

θα σε εξοικειώσει με την έννοια του μουσειακού κειμένου ως πρωταρχικού φορέα ερμηνείας των εκθεμάτων ενός μουσείου,

θα σε εφοδιάσει με θεωρητικές /mεθοδολογικές γνώσεις για τη συγγραφή μουσειακών κειμένων,

θα σου δώσει τη δυνατότητα να ασκηθείς στη συγγραφή τους μέσα από την εκπόνηση ασκήσεων γραφής.

 

Περιεχόμενο:

Α. Θεωρητική Προσέγγιση

Η ανάγνωση ως λειτουργία

Η ανάγνωση στο μουσείο

Ο σκοπός του μουσειακού κειμένου

Ιδιαιτερότητες του μουσειακού κειμένου

Β. Πρακτική προσέγγιση

Κατηγορίες κειμένου / Προδιαγραφές για την κάθε κατηγορία

Η συγγραφή του κειμένου / Βασικές μεθοδολογικές

Η παρουσίαση του κειμένου / Γραφιστική επεξεργασία – Εκτύπωση - Τοποθέτηση

Κοινά λάθη στην παραγωγή κειμένων

Κριτήρια για την αξιολόγηση κειμένων

Γ. Ασκήσεις γραφής

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα μελετηθεί με επιτόπια επίσκεψη η περίπτωση των κειμένων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη.

 

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή, Επίκουρος καθηγήτρια μουσειολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 14 ώρες

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Σάββατο 18/02, 10.00-2.00 μ.μ.

Κυριακή 19/02, 10.00-2.00 μ.μ.

Σάββατο 25/02, 11.00-1.00 μ.μ. (επίσκεψη σε μουσείο)

Κυριακή 26/02, 10.00-2.00 μ.μ.

 

Κόστος Σεμιναρίου:

150 ευρώ (+ΦΠΑ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος:

Τηλ. επικοινωνίας 210 7717544

mail: info@faro.gr

 

 

 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας