ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES / EVENTS

 

Communicating Culture - Σεμινάριο για την Πολιτιστική Επικοινωνία

Εισηγητής: Ανδρομάχη Γκαζή

Αν εργάζεσαι σε πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και πολιτιστικούς φορείς…

Αν εμπλέκεσαι στη διαδικασία οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων…

Αν είσαι διαχειριστής πολιτιστικών προγραμμάτων…

Αν είσαι φοιτητής πολιτιστικής διαχείρισης…

 

… αυτό το σεμινάριο:

  • θα σε εξοικειώσει με την έννοια της ουσιαστικής επικοινωνίας,
  • θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί,
  • θα σε εφοδιάσει με θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας με συγκεκριμένες ομάδες κοινού.

 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου διαρθρώνεται γύρω από τους εξής άξονες:

  • Εισαγωγή στην επικοινωνία
  • Μοντέλα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στο χώρο του πολιτισμού
  • Το κοινό των πολιτιστικών οργανισμών
  • Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής
  • Στρατηγικές επικοινωνίας
  • Μέθοδοι και μέσα επικοινωνίας
  • Ψηφιακές πλατφόρμες πολιτιστικής επικοινωνίας

 

Πρόγραμμα

Παρασκευή 2 Ιουνίου: 17.00 – 20.00

Σάββατο 3 Ιουνίου: 10.00 – 15.00 

Κυριακή 4 Ιουνίου: 10.00 – 15.00

 

Κόστος συμμετοχής:

140€ + ΦΠΑ

125€ + ΦΠΑ για φοιτητές και ανέργους

 

 

Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Γκαζή, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο

 

 

Sign up for Fårö Newsletters

Έ β ρ ο υ   1 4 ,  
Μ έ γ α ρ ο   Μ ο υ σ ι κ ή ς
Α θ ή ν α ,   1 1 5 2 7 ,
T   2 1 0 7 7 1 7 5 4 4
i n f o @ f a r o . g r

Instagram Follow
Επικοινωνηστε μαζι μας